Về Chính Sách

Để đảm bảo Minh Tuấn có thể xem xét công tâm và hiệu quả cho khiếu nại của bạn, bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng thuận tiện. Vì vậy, quý khách vui lòng cung cấp những thông tin:

  • Tên:
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Chi tiết về khiếu nại:
  • Biện pháp khắc phục:
  • Mọi vấn đề đều sẽ được thương lượng thỏa thuận, giải quyết dựa trên cơ sở tôn trọng khách hàng và đúng vấn đề, đúng các quy định của pháp luật.
  • Khách hàng có các vấn đề về khiếu nại cần gặp trực tiếp, có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 135 đường số 6, Phường Tam Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời Gian Xử Lí:

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.

Phản Hồi Và Giải Quyết:

Minh Tuấn với phong cách làm việc “chắc” chắn sẽ luôn nhận những góp ý từ khách hàng để trau dồi những kinh nghiệm cần có và phát huy. Nên việc nhận khiếu nại và phản hồi sẽ nhanh chóng nhất có thể vì đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự uy tín của chúng tôi.

Giải quyết vấn đề chính là câu trả lời cho những sai sót, nhìn nhận được vấn đề và biết cách khắc phục mới gọi là xử lí